Support
4life Immunity
0816516654
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เรื่องของมะเร็ง

วันที่: 11-08-2010

               โรคมะเร็งถูกบันทึกว่าเป็นโรคที่มีมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ หรือ 3,000-1,500 ปีก่อนคริสตกาล และยังคงเป็นโรคที่สร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษย์จนถึงทุกวันนี้และต่อไปใน อนาคต ไม่ว่าวิทยาการทางการแพทย์จะเจริญรุดหน้าไปเพียงใด
               ข้อมูลจากสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการตายอันดับหนึ่งของคนไทยติดต่อกันมาเป็นเวลา 6ปี และมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  รายงานปี 2550 ระบุว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 53,434 ราย คิดเป็นเฉลี่ย 6 รายต่อชั่วโมง ในจำนวนนี้ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุหลักในผู้ชาย รองมาคือมะเร็งปอด สำหรับผู้หญิง โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง และมะเร็งเต้านมเป็นอันดับสอง
                เป็นที่ทราบกันดีว่า ถ้าเราสามารถตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก และทำการรักษาตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องง่ายและได้ผลดี แต่ปัญหาคือมะเร็งในระยะแรกมักไม่ปรากฏอาการใดๆ ส่วนมากเมื่อมาหาหมอ ระยะของโรคก็ได้พัฒนาไปมากแล้ว ผู้เสียชีวิตจากมะเร็งส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มาพบแพทย์เมื่อพบอาการผิดปกติ จึงมักตรวจพบมะเร็งในระยะสุดท้ายแล้ว "ทุกครั้งที่ได้ยินข่าวว่า ใครเป็นมะเร็ง คนส่วนมากจะนึกเห็นใจในชาตะกรรมของผู้ป่วย แต่อยากให้ทราบไว้ว่า ใครๆ ก็เป็นมะเร็งได้ทั้งนั้น รวมทั้งตัวเราด้วย" ฉะนั้นเราควรจะมีการตรวจวสุขภาพประจำปีทุกปี
                ในบทความนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ตลอดทั้งคำแนะนำที่ผมได้พบมาจากประสบการณ์ มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับ

โรคมะเร็ง (Cancer) คืออะไร?

                มะเร็ง คือ โรคร้ายที่เกิดจากความผิดปกติที่่ ดีเอนเด (DNA) หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนควบคุมไม่ได้ กลายเป็นก้อนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "เนื้องอกมะเร็ง" เมื่อมะเร็งแพร่เข้าสู่กระแสเลือดหรือทางเดินน้ำเหลืองและไปปรากฏยังส่วน อื่นๆของร่างกาย เรียกว่า "มะเร็งแพร่กระจาย"

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
                 ในการเกิดโรคมะเร็งแต่ละชนิดก็แตกต่างกัน แต่เราสามารถแบ่งเป็นสาเหตุใหญ่ๆ ได้คร่าวๆ ดังนี้ครับ (ส่วนในรายละอียดในแต่ละชนิดของโรคมะเร็งนั้น ผมได้แจ้งไว้ในบทความของมะเร็งชนิดนั้นๆ นะครับ)
     1. การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง 1.8 ล้านรายต่อปี (ร้อยละ 60 มาจากประเทศที่มีฐานะยากจนและปานกลาง)
     2. ภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วนและการขาดการออกกำัลังกาย เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยมะเร็งรวมเป็นจำนวน 274,000 รายต่อปี
     3. การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากมะเร็ง 351,000 รายต่อปี
     4. การติดเชื้อบางชนิด เช่น พยาธิใบไม้ในตับ ไวรัสตับอักเสบบีและซี เชื้อเอชพีวี ด้วยสถิติการเสียชีวิตประมาณ 235,000 ราย/ปี
     5. การได้รับสารก่อมะเร็ง เช่น อาหารปิ้ง/ย่าง สารพิษจากเชื้อราอะฟลาท็อกซินที่พบในถั่วลิสงป่น เป็นสาเหตุของการเสียชีิวิตจำนวน 150,000 รายต่อปี
     6. ความผิดปกติทางพันธุกรรม จากการทำลายของอนุมูลอิสระ การสัมผัสรังสีเอ็กซเรย์หรือรังสียูวีมากเกินไป
     7. ภาวะการขาดสารอาหารเป็นระยะเวลานาน เช่น การขาดวิตามินเอ หรือ ซี
     8. พักผ่อนน้อย และความเครียด นำพาให้ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องตามมา และเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆ อีกมากมาย
     9. ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ประสิทธิภาพลดลง ทำให้ตรวจจับและทำลาย เซลล์มะเร็งในระยะแรกของร่างกายเสียไป

                การล้มเหลวของภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุที่เรามุ่งเป้า ฉะนั้นในบทความนี้เราจะของเน้นในการดูแลและฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยด้วยการส่ง เสริมระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง ให้สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง หน้าที่ของหน่วยภูมิคุ้มกันของเราจะทำการตรวจจับ คัดแยก บ่งชี้ และทำลายสารก่อมะเร็ง ซึ่งเข้ามาในร่างกายทุกวัน เซลภูมิคุ้มกัน เช่น เม็ดเลือดขาว ชนิด บี-ลิมโฟไซท์ จะผลิตแิิิอนตี้บอดี้ที่่ออกแบบมาเพื่อใช้โจมตีและทำลายเซลล์ร้าย แล้วทำไมบางคนจึงยังเป็นโรคมะเร็ง นั่นก็เพราะว่า คนที่มีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันเกิดผิดพลาด จะมีความเสี่ยงสูงที่เซลล์จะก่อตัวเป็นมะเร็ง และเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปิดรับมลพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรุงแต่ง รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต ฯลฯ รวมทั้งความเครียด พันธุกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่ง ระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของเราจะปกป้องเราจากโรคมะเร็ง คนไข้ที่ผ่านการรับเคมีบำบัด การฉายรังสี ซึ่งส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแลลง
                การใช้สารสกัด ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) ในการสนับสนุนการป้องกันร่างกายจาก "โอกาสเสี่ยง" ในการติดเชื้อภายนอก ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อย ในช่วงการรักษาด้วยเคมี ดร.ดูแอนเน่ ทาวน์เซ็นด์ (Dr. Duane Townsend) ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวชและมะเร็ง โรงพยาบาลแอลดีเอส ในซอลท์ เลค ซิตี้ รัญยูทาห์ ได้ให้คนไข้โรคมะเร็งของเขาทุกคน ได้รับการบำบัดด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์เพื่อกระตุ้นความสามารถของภูมิคุ้มกันของคนไข้ ในการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่ตามมา ทั้งกรณีศึกษาทางการแพทย์จากญี่ปุ่นและจีน พบว่าการรักษาแบบเคมีบำบัด ทำให้เกิดภาวะภูมิต้านทานร่างกายต่ำลง แต่สามารถป้องกันได้ด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทุกท่านจงพึงระลึกไว้ว่า "การกำจัดเซลล์มะเร็ง จะถูกตรวจจับและทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเท่านั้น" ผลกรณีศึกษาของอิตาลี ญี่ปุ่น และอเมริกา พบว่าการใช้ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันภายหลังการฉายรังสีและเคมีบำบัด ช่วยเพิ่มโอกาสการปลอดมะเร็งได้ในอนาคต
     "สำหรับมะเร็งที่เพิ่งเริ่มต้นและกำลังเจริญเติบโตนั้น มันต้องก้่าวไปไกลกว่าในการต่อสู้ของภูมิคุ้มกันของคุณ ระบบภูมิคุ้มกันจึงเป็นทั้งการต่อสู้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของคุณกับโรค มะเร็ง" (นพ.จอห์น ไบลาร์ อดีตหัวหน้าบรรณาธิการของวารสารประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติ)

ร่างกายต่อต้านโรคมะเร็งอย่างไร
                เซลล์มะเร็งมีการเกิดขึ้นอยู่ในร่างกายของเราทุกคนตลอดเวลาทุกวัน แต่ทำไมเรายังไม่เป็นมะเร็งหล่ะ เพราะภายในร่างกายเรามีระบบการรักษาและซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งหน่วยพิเศษที่ทำหน้าที่เสมือนตำรวจ ทหารให้กับเรา นั่นคือ หน่วยภูมิคุ้มกันของเรานั่นเอง ซึ่งหน่วยภูมิคุ้มกันของเราประกอบไปด้วย ต่อมน้ำเหลือง ระบบต่อไร้ท่อต่างๆ และเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งไม่ว่าคุณจะยังไม่เป็นโรคมะเร็งเพราะระบบภูมิคุ้มกันร่างกายยังสามารถ ควบคุมและทำลายการก่อเซลล์มะเร็งในร่างกายคุณได้หมด และหากคุณเป็นมะเร็งแล้ว เซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกันก็ยังทำหน้าที่ให้การต่อต้านและกำจัด เซลล์มะเร็งทั้งที่ตายแล้วและยังไม่ตาย(จากการเคมีหรือฉายรังสี) ให้ออกไปจากร่างกายของเรา
               ดังจะเห็นได้ว่า ระบบภูมิต้านทานของร่างกายเรานั้น เป็นหัวใจหลักสำคัญของการป้องกัน และรักษาของสขภาพร่างกาย และโรคมะเร็งด้วย หากเราสามารถส่งเสริมให้ระบบภูมิต้านทานร่างกายของเราทำงานได้่อย่างมี ประสิทธิภาพและสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ เราก็จะไม่เสียทีให้กับเซลล์มะเร็งและโรคร้ายใดๆ ที่่จะมาบั่นทอนชีวิตและสุขภาพของเราได้เลย
               ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สารสกัดจากนมวัว และไข่แดง ซึ่งมีความปลอดภัยสูง และยังได้รับการรับรองจาก 52 ประเทศทั่วโลก ว่ามีประสิทธิภาพในการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้มีความสมบูรณ์ และดียิ่งกว่าสารใดในธรรมชาติ คือสูงกว่าค่ามาตรฐาน 200-400% และผลวิจัยทางการแพทย์มากกว่า 3,000 ฉบับ พร้อมทั้งยังเป็นที่ยอมรับ ของแพทย์ทั่วโลกดีด้วย ฉะนั้นการรับประทาน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์เป็นประจำจึงเป็นการส่งเสริมระบบภูมิต้านทานให้กับคุณ ลดความเสี่ยงในการเจ็บปวดด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ อย่างดียิ่ง

ตัวเลขน่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็ง

  • ปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงชั่วโมงละ 6 คนโดยเฉลี่ย
  • โรคมะเร็งมีมากกว่า 100 ชนิด
  • 1 ใน 5 ของมะเร็งทั่วโลกเกิดจากการติดเชื้อเรื้อรัง เช่น เชื้อเอชพีวีที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่อาจนำไปสู่โีรคมะเร็งตับต่อไป
  • การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งกว่าร้อยละ 70 เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีฐานะยากจนและปานกลาง
  • 1 ใน 3 ของมะเร็งที่เกิดขึ้นสามารถรักษาได้หากตรวจพบตั้งแต่แรกเริ่ม และำได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
  • มะเร็ง กว่าร้อยละ 40 ป้องกันได้ด้วยการไม่สูบบุหรี่ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของมะเร็งต่อไป
  • จากสถิติทั่วโลก ในผู้เสียชีวิตทุก ๆ 8 ราย จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 1 ราย
ที่ ตอนท้ายด้านล่าง ผมได้รวบรวมรายละเอียดของมะเร็งชนิดต่างๆ อาการ วิธีการดูแลรักษา การป้องกัน มาไว้ให้ศึกษากันด้วยนะครับ หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่่านนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมงาน  shopzeza.com
 

เราอยู่ใกล้มะเร็งมากจนเกินไปแ้ล้วครับ
หากคุณมีญาติที่เป็นมะเร็ง ขอให้ระลึกไว้ครับว่า คุณเองก็อาจเป็นด้วยเช่นกัน
จงตรวจสุขภาพเป็นประจำ และหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายเสมอ
รักษาภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

"ขอให้ทุกท่านจงมีภูมิคุ้มกันที่ดี และปราศจากโรคร้ายครับ"