Support
4life Immunity
0816516654
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

พบก่อน รักษาก่อน

วันที่: 20-08-2010

มะเร็ง: ตรวจพบก่อน รักษาก่อน

รู้ทันความเสี่ยง ลดปัจจัยเสี่ยง และตรวจสุขภาพเป็นประจำ อาจช่วยชีวิตคุณได้

               หากถามว่าความเจ็บป่วย หรือโรค ใดเป็นโรคที่คนกลัวกันมากที่สุด คำตอบคงหนึ่ไม่พ้นโรคมะเร็งนั่นเอง สาเหตุประการหนึ่งอาจเนื่องมาจากการที่โรคมะเร็งเกิดจากปัจจัยก่อโรคมากมาย หลายประการ จนอาจจะกล่าวได้ว่าเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อโรคนี้กันทุกคน

               จากข้อมูลสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า โรคมะเร็งยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับเนหึ่งของคนไทยติดต่อกันมาเป็น เวลาถึง 6 ปีและมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่้มขึ้นเรื่อยๆ รายงานการเสียชีวิตในปี 2550 ระบุว่า คนไทยเสียชัวิตจากโรคมะเร็งถึง 53,434 ราย หรือคิดเป็นชั่วโมงละ 6 รายโดยเฉลี่ย ในจำนวนนี้โรคมะเร็งตับเป็นสาเหตุการตายสูงสุดในผู้ชาย รองลงมาได้แก่โรคมะเร็งปอด สำหรับผู้หญิง โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมะเร็งเต้านม

มะเร็ง...ใครๆ ก็เป็นได้

              เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคมะเร็งนั้น หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกและทำการรักษาตั้งแต่ต้น จะเป็นเรื่องง่ายกว่าและำได้ผลดี "การรักษาโรคมะเร็งให้ได้ผลดีที่สุดนั้น ควรทำการรักษาตั้งแต่ระยะต้นๆ  โดยเฉพาะเมื่อมะเร็งยังจำกัดวงอยู่ในบริเวณที่ก่อตัวขึ้น"  พญ.สุธิดา สุวรรณเวโช ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็งฮอร์ไรซันกล่าว "แต่ปัญหาก็คือส่วนมากในระยะแรก มะเร็งหลายชนิดจะไม่ปรากฏอาการใดๆ ให้ทราบ ส่วนมาก เมื่อผู้ป่วยมาหาหมอ และพบว่าเป็นมะเร็งก็มักจะอยู่ในระยะที่โรคได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว"

               จากสถิติที่กล่าวไว้ข้างต้น มีรายงานว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 มาพบแพทย์เกี่ยวกับอาการผิดปกติต่างๆ และตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในระยะท้ายๆ แล้ว "ทุกครั้งที่ได้ยินข่าวว่ามีใครเป็นมะเร็ง คนส่วนมากจะนึกเห็นใจในชะตากรรมของผู้ป่วย แต่หมออยากให้คิดว่า ใครๆ ก็เป็นมะเร็งได้ทั้งนั้น รวมทั้งตัวเราด้วย" พญ.สุธิดา กล่าว

ตรวจร่างกายได้ประโยชน์

               หนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันมะเร็งที่มักจะแนะนำกันอยู่เสมอ ได้แก่ การตรวจสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจมะเร็ง

               "การป้่องกันนั้นง่ายกว่าการรักษา ไม่ต้องแปลกใจว่าเพราะเหตุใดแพทย์จึงต้องแนะนำให้ป้องกันตัวเองด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็ง เริ่มตั้งแต่การเลือกรับประทานอาหารโดยหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง รับประทานผักและผลไม้ให้มากๆ ออกกำลังกายอย่งสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา และรู้จักตัวเอง ตรงนี้หมายถึงรู้ความเป็นไปเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง ซึ่งจะทราบได้โดยการตรวจสุขภาพนั่นเอง" พญ.สุธิดา กล่าว

              อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบััติ การตรวจสุขภาพมักถูกมองข้ามไป เนื่องจากคนจำนวนมากยังเชื่อว่าสุขภาพของตนยังดีอยู่ จนบางครั้งอาจสายเกินไปสำหรับการรักษาเยียวยา พญ.สุธิดา เสริมอีกว่า "การตรวจสุขภาพที่เน้นในเรื่องของโรคมะเร็งโดยเฉพาะนั้น เราใช้คำว่า การตรวจคัดกรองมะ่เร็ง หมายความถึงการตรวจหามะเร็งก่อนที่มะเร็งจะแสดงอาการผดปกติใดๆ ซึ่งจะเรียกว่าการป้องกันก็คงได้ เพราะเราไม่มีทางทราบได้เลยว่ามีเซลล์มะเร็งชนิดใดกำลัีงเติบโตอยู่อย่างเงียบๆ ในตัวเรา นอกจากจะตรวจหาเท่านั้น"

               โรคมะเร็งหลายชนิดไม่มีอาการแสดงในระยะแรกๆ แต่สามารถตรวจพบได้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานพอสมควร อาทิ มะเร็งปากมดลูกที่จะมี "ระยะก่อนการเป็นมะเร็ง" ซึ่งเป็นระยะที่ไม่มีอาการแสดง แต่ตรวจพบได้ง่ายๆ ด้วยการตรวจ Pap Smear "ระยะก่อนการเป็นมะเร็งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งเต็มขั้นต้งใช้เวลาเป็นปีๆ บางรายเป็น 5 -10 ปี ถ้าตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะนี้ การรักษาย่อมทำไ้ง่ายกว่า ทั้งยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตน้อยกว่าไปรักษาตอนที่มะเร็งพัีฒนาไปเต็มขั้นแล้ว"

สุขภาพดี คุณเลือกได้

               คุณภาพชีวิตที่ดีนั้นต้องเกิดจากการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ การป้องกันโรคที่ถูกต้องคือ เราต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำสม่ำเสมอ และดูแลระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้สมบูรณ์ ความสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ อากาศที่บริสุทธิ์ ออกกำลังกายเหมาะสม อารมณ์ดีผ่อนคลาย ขับถ่ายและล้างพิษ  และพักผ่อนให้เพียงพอ อาจเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมภูมิต้านทาน ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ เพื่อรักษาและดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีอยู่เสมอ เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ คุณและผู้ป่วยก็จะเข้าสู่ภาวะการมีสุขภาพที่ดีสุขสมบูรณ์

ตารางการตรวจมะเร็ง
รายละเอียดการตรวจ เพศ อายุ ความถึ่
สังเกตความเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง ไฝ ขี้แมลงวัน ชาย-หญิง 18 ปีขึ้นไป ทุกเดือน
ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ชาย-หญิง 50 ปีขึ้นไป ทุกปี
ส่องกล้องตรวจลำไส้ ชาย-หญิง 50ปีขึ้นไป 1 ครั้ง ทุก 5 ปี หรือตามคำแนะนำของแพทย์
กลืนแป้ง และเอ็กซเรย์ลำไส้ส่วนต้น ชาย-หญิง 50 ปีขึ้นไป ทุกปี
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง หญิง 20 ปีขึ้นไป ทุกเดือน
ตรวจเต้านมโดยแพทย์ หญิง

20-40 ปี

40 ปีขึ้นไป

ทุกๆ 1-3 ปี

ทุกปี

ตรวจแมมโมแกรม หญิง 40 ปีขึ้นไป ทุกๆ 1-2 ปี ตามความเสี่ยง
ตรวจภายในและตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) หญิง ภายใน 3 ปี หลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแต่ไม่เกินกว่าอายุ 21 ปี ทุกปี หรือตามคำแนะนำของแพทย์
ตรวจหา DNA ของไวรัส HPV ร่วมกับ Pap Test หญิง 30 ปีขึ้นไป ทุกๆ 2-3 ปี
ตรวจอัลตร้าซาวด์และตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ ชาย ผู้ที่เป็นพาหะหรือผู้ที่เคยเป็นไวรัสตับอักเสบ บีและซี ทุกปีหรือทุกๆ 6 เดือน สำหรับผู้มีความเสี่ยง
ตรวจต่อมลูกหมากโดยใช้มือคลำ ชาย 50 ปีขึ้นไป ทุกปี
ตรวจหาค่า PSA ชาย 50 ปีขึ้นไป ทุกปี