Support
4life Immunity
0816516654
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 12448 | ความคิดเห็น: 1

พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ รุ่น"สมบัติจักรพรรดิ์ พันล้าน รวยตลอดชาติ

 เพิ่มเมื่อ: 17/02/2016
 แก้ไขล่าสุด: 13/09/2023
 เบอร์โทรติดต่อ: 0816516654
 อีเมลล์: meteekit@yahoo.co.th

รายละเอียด:
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ รุ่น"สมบัติจักรพรรดิ์ พันล้าน รวยตลอดชาติ อายุวัฒนมงคล ๑๐๘" ปี 2550 ฝังธาตุกายสิทธิ์
ไม่ระบุราคา

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน บางคลาน กรุวัดท้ายน้ำ พิมพ์นิยมฐานเตี้ย (แป๊ะยิ้ม) สวยเดิมๆ หล่อโบราณ ดูง่าย เหรียญ พระประธาน หลวงพ่อดำ วัดแสงสิริธรรม อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 2547 บูชา 200 บาท เหรียญพระรูป สมเด็จพระสังฆราช แพ ติสเทวะ วัดสุทัศน์ฯ เนื้อทองชนวนนวะ ปี2511 พระศรีศากยมุนี สวย พระผงรูปเหมือน หลวงปู่รอด วัดนายโรง บางบำหรุ กรุงเทพฯ หลังเบี้ยแก้ เจ้าตำหรับเบี้ยแก้ ที่แพงที่สุดใน รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองแดงนอก ออกวัดอรุณราชวราราม ปี 53 พิธีใหญ่

พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ รุ่น"สมบัติจักรพรรดิ์ พันล้าน รวยตลอดชาติ อายุวัฒนมงคล ๑๐๘" ปี 2550 ฝังธาตุกายสิทธิ์

 

หมดแล้ว

ขนาด 5 cm. พร้อมกล่องเดิมๆ

 

พระรุ่นนี้น่าใช้ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆครับพระเครื่องและวัตถุมงคลตระกูลวัดปากน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นครับ

 

พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ รุ่น"สมบัติจักรพรรดิ์ พันล้าน รวยตลอดชาติ อายุวัฒนมงคล ๑๐๘" ปี 2550 ฝังพลอย

 

รวมผงมวลสารจาก ผงพุทธคุณเก่า, พระผงของขวัญวัดปากน้ำทุกรุ่น, ผงมาลัยดอกไม้บูชารูปเหมือนบูชา ลพ.สด ณ วัดปากน้ำ, ผลอยเสก บรรจุพลังวิชชาธรรมกาย 

 

การสร้างพระตระกูลวัดปากน้ำทุกรุ่นได้ผ่านการเจริญภาวนาจากพระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตตโม) และพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำภาษีเจริญ และ ผ่านการเจริญภาวนา จากพระและคณะภิกษุสามเณรผู้เจริญวิชชาธรรมกายชั้นสูง (มรรคผลพิสดาร) ที่ได้รับถ่ายทอดมาตามแบบแผน ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ได้ถ่ายทอดไว้

 

พระตระกูลวัดปากน้ำ ล้วนแต่ทรงอานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์มากทั้งสิ้น เพราะอานุภาพวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร)ได้ปฏิบัติเข้าถึง และสั่งสอนศิษย์ยานุศิษย์ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

 

ซึ่งวัตถุมงคลตระกูลวัดปากน้ำ ล้วนแต่ไม่ธรรมดาทั้งสิ้น

 

โดยท่านได้กล่าวถึง อิทธิปาฎิหารย์และ อานุภาพธรรมกาย ไว้ดังนี้

 

"...จิตของผู้ที่เข้าถึงและเป็นธาตุธรรมฝ่ายบุญกุศลเพียงนี้ ย่อมเกิดวิชาและอภิญญาได้ดีโดยธรรมชาติ และเมื่อกระดิกจิต หรืออธิษฐานจิตเพื่อสิ่งใดๆ ในทางที่ชอบย่อมเกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยบุญนั้น จึงชื่อว่าบุญญฤทธิ์ ผู้ที่ตั้งใจประกอบแต่ความดี ด้วยสัมมาทิฏฐิและแก่กล้ายิ่งๆขึ้นไปเป็นบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี จนเต็มส่วนที่ตั้งความปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานไว้ในระดับใดก็ยิ่งสามารถประกอบเหตุปัจจัยเป็นวิชชา เป็นบุญญฤทธิ์ คือ ความสำเร็จด้วยอำนาจของบุญให้ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่น่าอัศจรรย์อันปราศจากโทษได้มากเพียงนั้น..."

 

: อิทธิปาฏิหาริย์ และอานุภาพธรรมกายมีจริงอย่างไร โดยพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยะมงคโล)

 

ความหมายของสมบัติจักรพรรดิทั้ง 7

 

1.จักรแก้ว ซึ่งเป็นประธานของสมบัติทั้ง 7 คืออำนาจ เดชานุภาพโดยสุจริต และเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าจักรพรรดินั้นๆ ปราบปรามโดยธรรม สิโรราบโดย ศรัทธา เกรงกลัวโดยพระธรรมบารมีที่สะสมมา

 

2.ดวงแก้วมณีโชติ อำนวยความสุขความเจริญ ความราบรื่น รื่นรมย์โดยธรรม แก่ผู้ได้ครอบครอง ใต้ปกครอง

 

3 และ 4.ช้างแก้วและม้าแก้ว คือความสะดวก การเดินทาง ไปในจุดหมาย การมีบริวารดีพร้อม ต่อการงานนั้นๆ และสร้างบารมี

 

5.ขุนพลแก้ว แทนเสนาบดีผู้มีธรรม ผู้บริหารจัดการฝ่ายอำนาจโดยสุจริตเป็นธรรม

 

6.ขุนคลังแก้ว แทนเสนาบดีผู้บริหารจัดการโภคทรัพย์ หาทรัพย์ หล่อเลี้ยงดูแล วงบุญของพระจักรพรรดินั้น (รวมถึงอริยทรัพย์)

 

7.นางแก้ว เป็นตัวแทนของกัลยาณมิตรคู่สร้างคู่สะสมบารมีและความดี ผู้ช่วยรักษาดูแล บริหารจัดการ ในกิจทั้งปวง ให้พระจักรพรรดินั้นอยู่ในอิสระสุขตามระบอบ ตามธรรม มิให้ขาดตกบกพร่อง หรือให้เป็นที่ประหวั่นใจ โดยสถิตในวงกลีบบัวทั้ง 12 กลีบ แทน 1.คุณพระรัตนตรัตทั้งสาม 2.พระพุทธคุณทั้งเก้า ทั้งยังแทนปริศนาธรรมฝ่ายกุศลของสมบัติจักรพรรดิภาคพระ เป็นธรรมขาวบริสุทธิ์คุ้มครองกาย วาจา ใจ ของสรรพสัตว์ที่สมบัติจักรพรรดิหล่อเลี้ยงดูแลรักษา

 


 

guest
Steven
- Guest -

25/12/2016 01:17 Post : 25/12/2016 01:17

Hi, am interested to buy this Lersi. Do you send to Singapore? My Line 84054948

guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์